Magia Ponidzia - Podróże z Botanikiem

Jednodniowa wycieczka, w trakcie której pokażemy niezwykłe miejsca i najbardziej fotogeniczne plenery Ponidzia, które kojarzą się często z krajobrazami Toskanii, Moraw i Podlasia.

Ponidzie to fragment Województwa Świętokrzyskiego z niezwykłym krajobrazem, lessowymi pagórkami poprzecinanymi wąwozami, malowniczą mozaiką pól uprawnych, które w zależności od pory roku mienią się barwami, meandrującą między nimi rzeką Nida, rezerwatami z roślinnością stepową, małymi miasteczkami z bogatą historią. Ponidzie to także tereny bogate w złoża gipsu i źródła siarczano-słonych wód mineralnych.

Termin:

Wycieczka na zamówienie

Cena:

Prosimy o kontakt z biurem

W programie wycieczki:

  • Grodzisko w Stradowie - jeden z największych grodów wczesnośredniowiecznych w Polsce. W razie obcego najazdu dawał schronienie okolicznej ludności, z całym jej dobytkiem. Szacuje się, że zamieszkiwało go nawet kilkuset mieszkańców. Do obecnych czasów z Grodziska Stradów zachowały się jedynie wysokie na osiemnaście metrów wały ziemne oraz głęboka fosa. Z wałów roztacza się zapierający dech w piersiach widok na zielone pagórki poprzecinane wąwozami i wijącą się między nimi szutrową drogę. Skojarzenie z Toskanią nasuwa się samo.
  • Zespół parkowo-pałacowy Wielopolskich w Chrobrzu - jedna z ciekawszych atrakcji województwa świętokrzyskiego. Pałac ufundował w połowie XIX wieku Aleksander Wielopolski, XIII ordynat pińczowski. Założenie składa się z neorenesansowego pałacu, neomanierystyczej kaplicy, zabudowań gospodarczych oraz parku krajobrazowego w stylu angielskim z licznymi ścieżkami obsadzonymi starymi, pomnikowymi drzewami.
  • Pomnik Przyrody ”Sosna zwyczajna” - ta prawie stuletnia sosna rośnie u stóp piaszczystego pagórka, a jej system korzeniowy jest prawie całkowicie odsłonięty i wystaje na trzy metry ponad powierzchnię tworząc niesamowitą konstrukcję. Wszystkie nazwy nadawane temu drzewu: „sosna na szczudłach”, „krocząca sosna”, „pająk” są bardzo trafne. Sosna rośnie w pobliżu miejscu, gdzie w czasie II wojny światowej rozstrzelano ponad 200 Polaków. Wydarzenia te upamiętnia tablica pamiątkowa.
  • Chotel Czerwony - miejscowość słynie ze wspaniałego średniowiecznego kościoła p.w. św. Bartłomieja ufundowanego przez kronikarza Jana Długosza na wzór kolegiaty wiślickiej. U stóp wzniesienia, na którym umiejscowiono świątynię znajduje się Grota Kryształów Gipsowych. Piękne okazy kryształów gipsu w formie „jaskółczych ogonów” można również spotkać na pobliskim wzgórzu Przęślin. Utworzono tam rezerwat florystyczny „Przęślin" z zachowanymi kserotermicznymi murawami o charakterze stepowym. Rosną tu chronione i reliktowe gatunki roślin, a także można spotkać rzadkie gatunki ciepłolubnych owadów, m.in. cykady oraz reliktowego chrząszcza ryjkowca.
  • Wiślica - małe miasto o wielkiej historii, jedna z najstarszych miejscowości w Polsce. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z drugiej połowy IX wieku. Osada rozwinęła się później w obronny gród.  W XIV wieku do rozwoju miasta przyczynił się król Kazimierz Wielki, który ufundował jeden z najcenniejszych zabytków miasta - wspaniałą kolegiatę p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Do cennych zabytków należy również Dom Długosza oraz ponad tysiącletni rynek.

Cena zawiera:

  • przejazd busem
  • opiekę pilota


Szanowni Państwo!

Biuro Eko-Tourist realizuje wiele imprez zbiorowych na zamówienie firm, szkół, uczelni, stowarzyszeń, klubów a nawet grup koleżeńskich czy rodzin. Program zamieszczony powyżej może w takim przypadku służyć za podstawę do przygotowania wycieczki dopasowanej pod każdym względem do Państwa oczekiwań. Jesteśmy elastyczni i gotowi do przedyskutowania najdrobniejszych szczegółów – programowych, organizacyjnych i finansowych. Prosimy o kontakt!

Z poważaniem,
Teresa Bogusławska, dyrektor