Rumunia - Transylwania

7 dniowa wycieczka objazdowa, w programie warowne ko禼io硑, zamki, miasta Siedmiogrodu:

Oradea * Cluj Napoca * Turda * Alba Iulia * Sebes * Sibiu * Brasov * Sinaia
Bran * Rasnov * Prejmier * Sighisoara * Biertan * Medias * Targu Mures


mapa trasy wycieczki

Termin:

Wycieczka na zam贸wienie

Cena:

Prosimy o kontakt z biurem

Ramowy program wycieczki:

1 dzie
Wyjazd w godzinach rannych, przejazd przez S硂wacj, W阦ry do Rumunii. Przyjazd do Oradei. Zakwaterowanie i kolacja.

2 dzie
iadanie. Zwiedzanie zabytk體 Oradei. Przejazd do Cluj-Napoca (Klausenburg) stolicy Siedmiogrodu. Zwiedzanie miasta. W programie: pozosta硂禼i mur體 obronnych z Baszt Krawc體, podominika駍ki ko禼i蟪 reformowany, kwarta uniwersytecki, Rynek W阦ierski z Ko禼io砮m 秝. Micha砤, dom narodzin kr髄a Macieja Korwina, Rynek Rumu駍ki z Oper i Katedr Rumu駍k. Przejazd przez Turd (Thorenburg) w drodze do Alba Iulia (Weissenburg). Zakwaterowanie i kolacja.

3 dzie
iadanie. Zwiedzanie dawnej stolicy Siedmiogrodu Alba Iulia. W programie: Twierdza Alba Karolina z katedr rzymskokatolick p.w. 秝. Micha砤 z grobowcem ksi阠ia Jana Hunyady i kr髄owej Izabelli Jagiellonki oraz cerkwi koronacyjnej kr髄體 Rumunii, Biblioteka Battyáneum, Sala Zjednoczenia, Uniwersytet oraz renesansowe pa砤ce Miclosza i Apora. Przejazd do Sebeş. Wizyta w okaza硑m gotyckim ko禼iele obronnym Nast阷nie przejazd do Sibiu (Hermannstadt). Zwiedzanie zabytk體, w programie m. in: star體ka z Du縴m i Ma硑m Rynkiem, magistrat, Stary Ratusz, most K砤mc體, muzeum ksi阠ia Brukenthala i schody Fingerling, plac Hueţ, ko禼i蟪 ewangelicki, Prawos砤wna Cerkiew Metropolitalna . Tr骿cy, wraz z urokliw zabudow Starego miasta (zwanego czerwonym miastem). Przejazd do Brasova. Zakwaterowanie i kolacja.

4 dzie
iadanie. Przejazd do Sinai. Zwiedzanie zamku kr髄體 rumu駍kich Peleş. Powr髏 do Braşova, zwiedzanie Czarnego Ko禼io砤 wraz z rynkiem. Przejazd do Branu - zwiedzanie XIV w. Bia砮go Zamku zwanego r體nie zamkiem Drakuli. Nast阷nie zwiedzanie zamku ch硂pskiego w Râşnov. Powr髏 na kolacje i nocleg do Braşova.

5 dzie
iadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przyjazd do Prejmer ko禼i蟪 z murami obronnymi umieszczony na li禼ie iatowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Sighişoary (Schäßburg). Zwiedzanie miasta. W programie: Wie縜 Zegarowa, Ko禼i蟪 na Wzg髍zu, Ko禼i蟪 Klasztorny, Schody Szkolne, Dom Drakuli, Dom rodzinny Hermana Obertha, Mury i Baszty Obronne. Przejazd do Biertanu (Birthälms). Zwiedzanie Grodu Ko禼ielnego wraz z Katedr, przyk砤d s硑nnych saskich ko禼io丑w obronnych - Lista iatowego Dziedzictwa UNESCO. Nast阷nie przejazd do Mediaş z grodem ko禼ielnym gdzie m.in. Stefan Batory podpisywa Pacta Convecta przed pos砤mi Sejmu Polskiego. Przyjazd do Târgu Mureş. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.

6 dzie
iadanie. Wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie miasta – pere砶i secesyjnej. W programie: twierdza miejska, ko禼i蟪 unitaria駍ki, katedra katolicka i prawos砤wna, wybrane secesyjne obiekty: magistrat, Pa砤c Kultury. Przejazd do Turdy (Thorenburg). Zwiedzanie kopalni soli. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu w Cluj - Napoca.

7 dzie
iadanie, przejazd do Polski.

Cena zawiera:

  • Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 os z 砤zienkami – pensjonaty, hotele
  • 秐iadania i obiadokolacje
  • transport autokarem
  • opiek pilota
  • ubezpieczenie

Cena nie zawiera:

  • bilet體 wst阷u ok. 50 euro/os
  • obowi眤kowej sk砤dki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w wysoko禼i 10 z, p砤tnej przy wp砤cie zaliczki


Szanowni Pa駍two!

Biuro Eko-Tourist realizuje wiele imprez zbiorowych na zam體ienie firm, szk蟪, uczelni, stowarzysze, klub體 a nawet grup kole縠駍kich czy rodzin. Program zamieszczony powy縠j mo縠 w takim przypadku s硊縴 za podstaw do przygotowania wycieczki dopasowanej pod ka縟ym wzgl阣em do Pa駍twa oczekiwa. Jeste秏y elastyczni i gotowi do przedyskutowania najdrobniejszych szczeg蟪體 – programowych, organizacyjnych i finansowych. Prosimy o kontakt!

Z powa縜niem,
Teresa Bogus砤wska, dyrektor