Okolice Krakowa

W Dolinie Prądnika

Kraków - Ojców - Pieskowa Skała - Kraków

Dolina Prądnika

Prezentowana problematyka:

 • - problemy ochrony przyrody i krajobrazu Wyżyny Krakowskiej
 • - bogactwo przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego
 • - zagrożenie drzewostanu OPN przez emisje przemysłowe i możliwości ograniczenia strat
 • - zagrożenia przyrody OPN przez masową turystykę
 • - problemy gospodarki wodnej na przykładzie zatruwania Prądnika ściekami miasta Skały

Zwiedzane obiekty:

 • Jaskinia Wierzchowska / Grota Łokietka / Grota Ciemna
 • Ojców wraz z zamkiem
 • fragmenty Ojcowskiego Parku Narodowego
 • zamek w Pieskowej Skale i Maczuga Herkulesa

Cena:

50 zł + wstępy ok. 15 zł

Dolina Prądnika
W Ojcowskim Parku Narodowym
Dolina Prądnika
OPN - tama bobrowa na Sąspówce
OPN - Skała Rękawica
OPN - widok w kierunku Bramy Krakowskiej
Zamek w Pieskowej Skale
Zamek w Pieskowej Skale i Maczuga Herkulesa
Kliknij miniaturkę aby powiększyć.


W Skalnym Labiryncie

Kraków - Dolina Mnikowska - Rezerwat „Zimny Dół” - Zamek Lipowiec -Kraków

Zamek Lipowiec

Zwiedzane obiekty:

 • rezerwat Dolina Mnikowska - rezerwat krajobrazowy utworzony w 1963 roku, obejmujący część Doliny Sanki, stanowiący wąwóz skalny o długości ok. 2 km i wysokości ok. 80 m. W dolinie znajduje się około 10 jaskiń i grot, w tym m.in. grota „Nad Potoczkiem”. W środkowej części doliny znajduje się najciekawsza grupa skalna zwana Cyrkiem. Wysoko nad dnem doliny, na gładkiej ścianie skalnej w 1863 roku znany taternik i malarz – Walery Eliasz Radzikowski namalował wizerunek Matki Boskiej
 • rezerwat Zimny Dół - ścieżka dydaktyczna (skalny labirynt, formy skalne związane z procesami zboczowymi i krasowymi, stanowisko bluszczu)
 • rezerwat „ Lipowiec” - rezerwat krajobrazowy z pamiątkami historycznymi utworzony w 1959 roku. Obejmuje wzgórze Lipowiec (362 m. n.p.m) z ruinami zamku „Lipowiec”, porośnięte przez ponad 200-letnią buczynę karpacką i las dębowy
 • skansen w Wygiełzowie - prezentuje tradycyjną kulturę ludową Krakowiaków Zachodnich

Cena:

50 zł + wstępy ok. 15 zł

Skansen w Wygiełzowie
Skansen w Wygiełzowie
Dolina Mnikowska - malowidło naskalne
Rezerwat Zimny Dół
Kliknij miniaturkę aby powiększyć.

Zamki i grody w Dolinie Dunajca

Kraków - Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana - Melsztyn - Dębno - Kraków

Zamek w Wiśniczu

Zwiedzane obiekty:

 • Nowy Wiśnicz - renesansowy zamek z XV-XVII w., z bastionowymi obwarowaniami z XVII w., zachwyca swoją „bajkową” architekturą
 • Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka”
 • rezerwat geologiczny „Kamienie Brodzińskiego” - rezerwat przyrody nieożywionej z ciekawą grupą skał piaskowcowych o fantastycznych kształtach
 • Lipnica Murowana - ciekawa zabudowa małomiasteczkowa
 • Melsztyn - ruiny zamku z XIV-XVII w. Zamek od momentu powstania związany był z licznymi legendami. Najczęściej wspominano o szatanie strzegącym skarbów w podziemiach oraz o lochach wybranych rękami tatarskich jeńców łączących warownię z pobliskim klasztorem Reformatów w Zakliczynie
 • Dębno - późnogotycki zamek obronny z końca XV w. (ekspozycje stałe: historia zamku,wnętrza o różnych stylach, zbrojownia, skarbiec, winnica i kuchnia)

Cena:

55 zł + wstępy ok. 20 zł

Zamek w Wiśniczu
Zamek w Wiśniczu
Zamek w Wiśniczu
Zamek w Wiśniczu
Koryznówka
Koryznówka
Koryznówka
Kamień Grzyb
Kliknij miniaturkę aby powiększyć.

Śląsk

Chorzów Planetarium

Planetarium w Chorzowie
 • Planetarium i obserwatorium astronomiczne - na powierzchni prawie 900 m. kw. specjalna aparatura projekcyjna tworzy obrazy nieba do złudzenia przypominające prawdziwy firmament; pokazuje prawie 9 tysięcy gwiazd, co w naturze jest możliwe tylko w kilku miejscach na Ziemi
 • Wesołe miasteczko - zajmuje powierzchnię 40 ha, na której znajduje się kilkadziesiąt urządzeń rozrywkowych- karuzeli, zjeżdżalni, diabelskich młynów itp

Cena:

cena: 55 zł + wstępy ok. 20 zł

Sztolnia Czarnego Pstrąga

Zwiedzane obiekty:

 • pozostałość kopalni srebra i ołowiu z XVI - XVIII w - sztolnię zalaną wodą (ok. 30 m pod powierzchnią ) na odcinku 600 m zwiedza się łodziami przy świetle karbidówki. Obiekt zlokalizowany na terenie parku - rezerwatu leśnego
 • zabytkowa kopalnia rud cynku i ołowiu z XVIII w - podziemna trasa dł.1,7 km, w pobliżu skansen maszyn parowych i kotłów

Cena:

55 zł + wstępy ok. 30 zł

Góry Świętokrzyskie

Literackim szlakiem

Kraków - Nagłowice - Oblęgorek - Kielce - Święta Katarzyna - Nowa Słupia - Święty Krzyż - Kraków

Oblęgorek

Zwiedzane obiekty:

 • Nagłowice - własność rodziny Rejów od XV do XVII w. W zabytkowym dworku mieści się obecnie muzeum poświęcone „ojcu literatury polskiej” - Mikołajowi Rejowi
 • Strawczyn - miejsce urodzin Stefana Żeromskiego
 • Oblęgorek - posiadłość ofiarowana Henrykowi Sienkiewiczowi w 1900 r., w darze od narodu, z okazji 25-lecia pracy pisarskiej „ku pokrzepieniu serc”. Obecnie mieści się tu muzeum pamiątek po Henryku Sienkiewiczu
 • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach - muzeum otwarte w 1965 roku w budynku dawnego gimnazjum, do którego w latach 1874-86 uczęszczał Stefan Żeromski
 • Kielce - Wzgórze Zamkowe: katedra, grób Wojciecha Bartosza Głowackiego, pałac biskupów krakowskich
 • Przełom Lubrzanki - przełom powstały w wyniku erozji skał pomiędzy zboczami Klonówki i Radostowej - Gór Domowych Stefana Żeromskiego („Puszcza Jodłowa”)
 • Ciekoty - w „Syzyfowych pracach” występują pod nazwą Gawronki. W latach 1869-1883 mieszkał tu Stefan Żeromski (pamiątkowy głaz). Stąd rodzice odwozili go do szkoły w Psarach - „Owczarach” z „Syzyfowych prac”. Obecnie w Psarach znajduje się stacja łączności satelitarnej
 • Święta Katarzyna - osada u podnóża Łysicy (612 m. npm) , zespół klasztorny bernardynek, w okolicy znajduje się 5 kapliczek - w jednej z nich napis: „Stefan Żeromski 1882 r.”
 • Nowa Słupia - ma tu swój początek „Droga Królewska” na Święty Krzyż. Drogą tą wjeżdżał konno w 1885 r. S. Żeromski
 • Święty Krzyż - dawne miejsce kultu pogan, miejsce pielgrzymek do relikwii Świętego Krzyża w zespole klasztornym benedyktynów (XII w.), fundacji Bolesława Krzywoustego. Tu przechowywane były „Kazania świętokrzyskie” - jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego

Cena:

60 zł + wstępy ok. 15 zł

Spacerkiem przez Puszczę Jodłową

Kraków - Święta Katarzyna - Święty Krzyż – Kraków

Łysogóry - gołoborza

Zwiedzane obiekty:

 • Święta Katarzyna - zespół klasztorny i źródełko św. Franciszka , mające prawdopodobnie właściwości lecznicze
 • Łysica - najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich (612 m. ) - przejście piesze czerwonym szlakiem ze Świętej Katarzyny
 • Święty Krzyż - ośrodek kultu już od czasów pogańskich; do dziś zachował się wał kultowy. W połowie XII w. Bolesław Krzywousty ufundował tu opactwo (relikwia krzyża św.)
 • gołoborza - nagromadzenie odłamków i bloków skalnych, powstałych podczas ostatniego zlodowacenia. Gołoborza znajdują się przede wszystkim na północnych stokach Łysogór: na Łyścu i Łysicy
 • Nowa Słupia - w starożytności istniała tu osada hutnicza, gdzie wytapiano żelazo eksportowane następnie do Imperium Rzymskiego. Z Nowej Słupi prowadzi na Święty Krzyż słynna Droga Królewska, przy której usytuowany jest Kamienny Pielgrzym, który wedle tradycji podąża na Łysą Górę z szybkością równą ziarnku piasku na rok

Cena:

55 zł + wstępy ok. 15 zł

Jura Krakowsko-Częstochowska

Szlakiem Orlich Gniazd

Kraków - Ojców - Ogrodzieniec - Podlesice - Mirów - Bobolice - Pilica- Kraków

Zamek Ogrodzieniec

Zwiedzane obiekty:

 • zamek Ogrodzieniec - w XIV w istniał tu obronny gród; dziś zamek stanowi zabezpieczoną ruinę, której największą atrakcją jest baszta Kredencerska z której rozciąga się przepiękny widok na okolicę
 • zamki Mirów i Bobolice - nazywane zamkami bliźniaczymi, wiąże się z nimi piękna legenda o braciach, których poróżnił diabeł
 • rezerwat przyrody nieożywionej „Góra Zborów”
 • Pilica - zespół zamkowo- parkowy
Uwaga: istnieje możliwość organizacji ogniska w Ogrodzieńcu

Cena:

50 zł + wstępy ok. 20 zł

Zamek Ogrodzieniec
Zamek Ogrodzieniec
Zamek Ogrodzieniec
Zamek w Bobolicach
Zamek w Mirowie
Zamek w Mirowie
Pałac w Pilicy
Kliknij miniaturkę aby powiększyć.

Częstochowa-skarby Jasnej Góry

Matka Boska Częstochowska w sukience koralowej

Kraków - Częstochowa - Kraków

Zwiedzane miejsca:

 • Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej z Cudownym Obrazem
 • Bazylika pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • skarbiec
 • Sala Rycerska
 • wieża
 • bramy, mury i bastiony

Cena:

55 zł

Tatry, Pieniny, Beskidy

Na tatrzańskich ścieżkach

wariant I : Dolina Kościeliska

Dolina Kościeliska (dł. 9 km) - należy do najpiękniejszych dolin Tatr Zachodnich, skupia najwięcej jaskiń w całych Tatrach (ok. 300). Jedną z nich udostępnioną do zwiedzania jest Jaskinia Mroźna, przy której znajduje się wywierzysko zwane Lodowym Źródłem. Jaskinia jest oświetlona, wewnątrz znajdują się komory, nacieki, rzeźba krasowa, jeziorko, ogródek ze stalagmitami.

Atrakcją Doliny jest również Wąwóz Kraków - piękny wąwóz skalny wycięty w ciemnych wapieniach, nazwany tak ze względu na podobieństwo do ulic miasta Krakowa.

Morskie Oko

wariant II : Morskie Oko

Bajkowo położone (1395 m. npm), najpiękniejsze jezioro polodowcowe w Tatrach. Morskie Oko otaczają najpiękniejsze wierzchołki Polskich Tatr: Mięguszowieckie Szczyty i strzelisty Mnich. Otoczenie Morskiego Oka jest obszarem niezwykle cennym przyrodniczo: rosną tu okazałe limby, które można podziwiać wędrując wokół jeziora.

Wodogrzmoty Mickiewicza - trzy kaskady spadające z Doliny Roztoki do Doliny Białki. Z kamiennego mostu wzniesionego w 1900 r. można podziwiać Pośredni Wodogrzmot. Nazwę temu miejscu dało Towarzystwo Tatrzańskie na pamiątkę sprowadzenia zwłok wieszcza do kraju, choć poeta nigdy w tym miejscu nie był. Nad Wodogrzmotami, na stokach Czuby Roztockiej rośnie reliktowy drzewostan modrzewiowo-limbowy.

Cena:

55 zł + wstępy ok. 10 zł

Dolina Kościeliska
Wawóz Krakow
Wodogrzmoty Mickiewicza
Widok z Gubałówki na Zakopane
Kliknij miniaturkę aby powiększyć.

Pienińskim szlakiem

Kraków - Niedzica - Szczawnica - Krościenko - Kraków

Szczawnica - zabytkowe budownictwo zdrojowe

Zwiedzane obiekty:

 • Zamek w Niedzicy - jeden z najładniejszych i niezwykle malowniczo położonych zamków w Polsce, z piękną panoramą na Pieniny, Zalew Czorsztyński wraz z zaporą, ruiny zamku w Czorsztynie
 • Wąwóz Homole - największa atrakcja Małych Pienin. Tworzy go głęboko wcięta w skalne podłoże dolinka potoku Kamionka. Zbudowane z białego i czerwonego wapienia krynoidowego ściany i turnie o fantastycznych kształtach sięgają nawet 120 m. wysokości
 • Szczawnica - znany pieniński kurort. Działający tu wyciąg krzesełkowy umożliwia wjazd na Palenicę, skąd roztacza się piękny widok na grzbiet Małych Pienin

W programie zjazd zjeżdżalnią wózkową, która znajduje się na szczycie Palenicy.

Cena:

60 zł + wstępy ok. 30 zł

Szczawnica - zabytkowe budownictwo zdrojowe
Szczawnica - wnętrze pijalni
Szczawnica - Muzeum Pieninskie
Przeprawa przez Grajcarek
Widok w kierunku Trzech Koron
Zjeżdżalnia na Palenicy
Czajakowa skała w Homolach
Zamek w Niedzicy
Kliknij miniaturkę aby powiększyć.

W Dolinie Popradu

Kraków - Stary Sącz - Piwniczna - Muszyna - Krynica - Kraków

Cerkiew w Powroźniku

Zwiedzane obiekty:

 • Powroźnik - drewniana cerkiewka z XVII w., najstarszy i najcenniejszy zabytek ludowego budownictwa łemkowskiego
 • Krynica - jedno z najsłynniejszych i najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce. Rozkwit miasta nastąpił w XIX w dzięki działalności Józefa Dietla- ojca polskiej balneologii. W tym okresie powstały liczne obiekty uzdrowiskowe: Stare Łazienki Mineralne, Stare Łazienki Borowinowe, Dom Zdrojowy, drewniana Pijalnia Główna z deptakiem i liczne pensjonaty. Krynica jest znana również z twórczości ludowego malarza Nikifora zwanego Krynickim, którego prymitywistyczna twórczość malarska stanowi prawdziwą rewelację. Dużą atrakcją Krynicy jest również kolejka gondolowa na Jaworzynę Krynicką (1114 m. npm), skąd roztacza się jeden z najbardziej rozległych widoków w Beskidzie Sądeckim oraz kolejka szynowa na Górę Parkową, gdzie można „szaleć” na Rajskich Ślizgawkach (znajdują się tam różnego rodzaju rynny począwszy od spokojnej fali, poprzez spiralę, aż do zapierającej dech kamikadze) – dodatkowo płatne

Cena:

60 zł + wstępy ok. 30 zł

Skamieniałe miasto

Kraków - Nowy Wiśnicz - Zakliczyn - Ciężkowice - Biecz - Dębno - Kraków

Zamek w Wiśniczu

Zwiedzane obiekty:

 • renesansowy zamek w Nowym Wiśniczu
 • rezerwat „Kamienie Brodzińskiego” - rezerwat przyrody nieożywionej z ciekawą grupą skał piaskowcowych o fantastycznych kształtach
 • rezerwat „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach - rezerwat obejmuje powierzchnię ok. 15 ha. Można tu podziwiać fantastyczne formy skalne, które powstały w wyniku długotrwałego działania czynników atmosferycznych na piaskowiec tj. „Basztę”, „Piramidę”, „Borsuka”, „Warownie” i wiele innych grup i ostańców skalnych. Ok. 200 m. od „Skamieniałego Miasta” znajduje się ciekawostka przyrodnicza „Wodospad Ciężkowicki” zwany też „Wąwozem Czarownic”
 • Lipnica Murowana - ze względu na bardzo oryginalną zabudowę małomiasteczkową miejscowość jest jedną z najciekawszych w południowej Polsce
 • zespół zabytkowy Biecza
 • zamek obronny w Dębnie - późnogotycki zamek obronny z końca XV w. (ekspozycje stałe: historia zamku, wnętrza o różnych stylach, zbrojownia, skarbiec, winnica i kuchnia)

Cena:

60 zł + wstępy ok. 15 zł

Inne regiony

Łańcut

Pałac w Lańcucie

Jedno z najciekawszych miast w południowo-wschodniej Polsce, kojarzące się najczęściej z zamkiem, muzyką poważną i wielkimi rodami polskich magnatów.

Zwiedzane obiekty:

 • Muzeum Wnętrz w pałacu - cenne zbiory malarstwa, rzeźby, zabytkowych mebli, gobelinów, starej porcelany
 • Oranżeria - szereg egzotycznych roślin
 • Muzeum Powozów - ponad 50 pojazdów konnych z XVIII-XIX w.: karoce, kolasy, bryczki, wozy myśliwskie, dyliżans pocztowy

Cena:

69 zł + wstępy ok. 20 zł

Sandomierz i okolice

Kraków – Koprzywnica – Sandomierz – Ujazd - Kraków
Zamek Krzyżtopór

Zwiedzane obiekty:

 • Koprzywnica - zespół klasztorny
 • Sandomierz - Brama Opatowska - jedyna ocalała spośród czterech bram wjazdowych do miasta, kościół św.Michała - wzniesiony na pocz. XVII w., uważany za jeden z największych i najpiękniejszych zespołów barokowych w Polsce, podziemna trasa turystyczna, ratusz , kamienice mieszczańskie, dom Długosza, zamek, Wąwóz Królowej Jadwigi - stanowiący największą atrakcję spacerową Sandomierza. Wąwóz wyżłobiony przez wodę w miękkiej glebie lessowej ma strome, wysokie na 10 m. ściany, porośnięte bujną roślinnością tworzące zielone sklepienie tunelu
 • Ujazd - ruiny zamku „Krzyżtopór” nie mające sobie równych pod względem rozmiarów w Polsce

Cena:

69 zł + wstępy ok. 15 zł